1881 april-juni

April
1.Syg i Halsen. Hindringer ved Vasking i Huset. Til Vertinden for Marts M. 88 Kr.
2. Sygelig. Skarp Kulde. "De assyriske Udgravninger": 22.
3. Hos Belsheim. Meget saar i Halsen. Samme Kulde.
4. Sluttet Optegn. af P. Dass.
5. Optegn. til ny Fortale til Ordsprog. Inde hos Hansen.
7. Ondt i en Kjæve og ellers sygelig. Besøg af Støylen, siden Ross.
8. Stivhed i Kjæven med Hævelse.
9. Samme Ulempe. Faaet Lundell: Folkmålens Frändskaper.
10. Endda stiv Kjæve.
11. Bedre i Munden.
12. Atter Møde i Wergelands-Komiteen. Besøg af Hr. Stadem og Hole. En Tigger fra Egeberg: 30.
13. Stor Dagmilde. Faaet Y. Nielsens Norges Historie fra 1814 (1).
14. Varende Kulde. Hos Belsheim. Hos Aarflot.
16. Fortale til Ordspr.
17. (Paaske). I Garnisonskirken: Bærøe. Brev fra O. Vaarum.
18. Læsning.
19. Besøg af Hovden, siden Ross.
20. Berghaus Sprachschatz (13): 45. Nordenvind med Sneedrev.
21. Møde i Forening for Folkesprog &c.
22. Hos Landmark, siden hos Johannesen (om Ordsprogene).
23. Besøg af Abelsted, maattet laane ham 20 Kr. Siden til Stud. Longvad laant 10 Kr. Langt Besøg af Halvorsen (om Forf. Lexikon). Illske i en Fod og en Taa.
24. Læsning.
25. Atter Maning fra Udg. af Biographie des Contemporains. Ny Indbydelse fra Wergelandskomiteen. Vedholdt med Fortale til Ordspr.
26. Besøg af Mortensen. Mildt Veir.
27. Hos Revisor Johnsen, siden hos Unger (Jahresbericht für deutschePhilologie). Haandlexikon, 14. Hefte.
28. Paategning paa et Circulære til Wergelandskomiteen. Besøg af Belsheim. Klingenberg (Jf. Laurenze, Tholen &c.).
29. Faaet: Historisk Tidsskrift (3,1), og P. Clausøn (4), Knudsen: "Af Målstriden": 7 1/2. Besøg af Belsheim, siden Bjørdal.
30. Brev (paa Dansk) til Udgiverne af Biographie des Contemporains. Til A. Hovden laant 30 Kr. Vedvarende koldt Veir. Faaet Chr. Videnskabsselskabs Forhandlinger for 1880.
 
Mai
1.Hos J. Velle.
2. I Trykkeriet.
3. Faaet en Indholdsliste til nye Lauvduskar, fra Mortensen.
4. Hos Ross. Besøg af Hølaas. Til Vertinden for April Maaned, 88 Kr.
5. I Trykkeriet med Manuskript. Inde hos Hansen.
6. Regn. Besøg af Aarflot og Støylen.
7. Hos Unger (Literaturblatt).
8. Besøg af Belsheim.
9. Kulde.
10. Optegn. og Udkast.
11. Langt Besøg af Mortensen (om Lauvduskar).
12. Brev til O. Vaarum. Besøg af En fra Landvig.
13. Til Oslo.
14. Optegn. af P. Clauson. Brev fra Skattebøl i Borge. Besøg af Zwilgmeyer.
15. Besøg af Belsheim, siden Hovden og Velle.
16. Regndag. Hos Zwilgmeyer og hos Velle (Billetter). Besøg af Joh. Mork, siden af en vis Forsberg. Laant Mork: Minckwitz: Mythologie.
17. Tilstede ved Wergelands-Støttens Afsløring; Tale af Bjørnson, Store Fanetog. Besøg af en Fru Viborg. Melding om Stipendium fra Departementet. Fest-No. af Illustr. Tidende: 30. Liden Regnskvett. Tegn til Løvspring.
18. Brev fra Ivar Melseth. Besøg af Støylen og Bjørdal. Koldt og lidt Sneefald.
19. Ordning af Optegn. Besøg af Belsheim, laant ham 20 Kr. Klingenberg (Sandelin &c.).
20. Regn. Inde hos Hansen.
21. Hos Unger (ikke hjemme). Ordning af Optegnelser.
22. I Ulevaals Kirke: Schiørn. MøllergadensTheater: Skjøn Lurette.
23. Optegn.
24. Stor Forandring i Veiret; meget varmt og vakkert.
25. Lammers Kirke-Koncert (Messias); fortræffelig Sang. Varme.
26. Hos Olaf Hansen.
27. Brev til Skattebøl (i Borge).
28. Brev til Ivar Melsæt (med 100 dl). Hæggeblomster.
29. I KristianiaTheater: Lad os skilles; og Jeanettes Bryllup.
30. Brev fra P. Nupen. Hos Heyerdahl, til Wergelandsmindet 12 l/2 dl (Kr. 50). Stor Pragt af Hæggeblomster.
31. Talt med Zwilgmeyer. Maaneden forhen stadig kold, men den sidste Uge usædvanlig varmt. Stort Løv og Græs.
 
Juni
1. Varmt som før. Stor Blomstring, især paa Hæggen. Til Vertinden for Mai, 88 Kr. Ørestoppelse.
2. Besøg af Belsheim. Atterfaaet Laan 20 Kr. Koncert hos Hals.
3. Korrektur paa 1. Ark af Ordsprog. Besøg af Zwilgmeyer. Forfatter Lexikon (1. H.): 30. Støvdrev.
4. Eftersyn af Ordsprog.
5. (Pintse). I Slotskapellet: Heuch. Hos Aarflot.
6. Hos Belsheim.
7. Regn og kold Luft.
8. Essence of Fun: 30.
9. Koldt Veir. Talt med Sars.
10. Veir som før.
11. Korrektur paa 2. Ark.
12. I Tøien. Faaet hos Schübeler: "Kjøkkenhaven". Gaaet med J. Velle.
13. Varmere.
14. Korrektur paa 3. Ark.
15. Klingenberg: Tydsk Opera [Wagner:] Lohengrin, [Den] flyvendeHollænder m. m.).
16. Inde hos Hansen.
17. Skatteseddel. Varmt.
18. Besøg af Eberg Pedersen. I KristianiaTheater: Gabrielle, La Mouche, L'Ecrevisses og Erneste (af Coquelin).
19. Hos Aarflot.
20. Betalt Skatten: 24 dl, 80 (Kr. 98,96). Eftersyn af Ordsprog.
21. Sol Kl. 6 1/4.
22. Thinget sluttet (Aarflot reist).
23. Nogen Blæst. Brisinger kun paa Øerne.
24. [Wergeland:] Den engelske Lods: 30.
25. Besøg af O. Sommer.
26. Besøg af Eberg [Pedersen]. Inde hos Olaf Hansen. Kjøligt.
27. Talt med O. Glosemot.
28. Besøg af Ross. Forhen af Eberg [Pedersen] (Anbefaling for hans Bog).
29. Varmere.
30. Endda Ordsprogene. Klingenberg (Sang m. m., Michelsen, Halberg, Pascall). Maanedens første Uge varm; senere tildeels kjøligt. Nogen Hæshed.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. W. Erichsen: «De assyriske Udgravninger», Kra. 1881 (1076).
- J. A. Lundell: «Om de svenska folkmålens frändskaper», Sth. 1880 (346).
- Y. Nielsen: «Norges Hi­storie efter 1814», 1-3, Kra. 1881-91 (596-98).
- Hans L. Bærøe (1846-1913), stiftskapellan i Oslo.
- Jens Braage Halvorsen (1845-1900), bibliotekar, bibliograf.
- «Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie», Berlin 1879 ff (2233-48).
- Den førnemnde Juliette Laurenze har framsyningar på Kra. Tivoli saman med komikaren Heinrich Tholen, Alma Leoni og Hermanos Beasy o. fl.
- Literaturblatt] truleg «Literaturblatt für germanische und romanische Philologie», utg. av Otto Behaghel og Fritz Neumann, Heilbronn 1880 ff.
- Forsberg] truleg Carl Sigurd Forsberg (1852-1922), lærar og organist i Oslo.
- Stipendium] melding om høgre stipend (3000 kr. for året) fekk I. Aa. i Brev frå KD 16. mai 1881 (sjå elles «Stort. Forh.», 1881, bd. II A, Stort.prp. nr. 2 (s. 30), og bd. VI A, s. 75).
- Elis Sandelin, svensk songar og komikar, har framsyningar på Kra. Tivoli saman med m. a. Helene Delia, Francisca Carina.
- Fredrik S. Schiørn (1830-1908), spr. ymse stader, m. a. i Sarpsborg.
- Kjøpmann Thorvald Heyerdahl (1821-82), sekretær i nemnda for Wergelands-monumentet.
- Hals] Brødrene Hals, musikkforlag, konsertbyrå, konsertsal m. m.
- Fr. C. Schübeler: «Kjøkkenhaven», 2. utg. Chra. 1881 (1721).
- Eberg] pseud. for P. [Eberg-]Pedersen (d. 1883), frå Nordland, forfattar, gav ut «Anna Roggløy. Ei Segn fraa Nordland i Songar», Kra. 1881 (969).
- Benoit Constant Coquelin (1841-1909), fransk sksp., hadde gjesteframsyning på Kra. Teater (programmet er dei stykke I. Aa. nemner).
- Johan L. Halberg (1837-88), dansk sksp.
- Mr. og Mrs. Pascall, songarar, har «stor Forestilling» på Kra. Tivoli.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009