1886 April-juni

April
1. Optegnelser. Frisk.
2. Besøg af Zwilgmeyer. Spurgt efter Unger.
4. Besøg af Belsheim (atterfaaet de laante 15 Kr.).
5. Bergh's Folkeæventyr (IV): 1,80.
7. Besøg af Aarflot.
8. Spørgsmaal fra en EngelskmandomKvernekall. Tiggerbesøg. Regn og Søle.
9. Spurgt efrer Unger. Sengflytning.
10. Besøg af Unger.
11. Besøg af Aarflot.
12. Fortsat "Rettleiding". Inde hos Hansen.
13. Inde hos Unger.
14. Til Kampen.
15. I Bibliotheket: Germania, 28 B.
16. "Rettleiding".
17. Aars's Retskrivningsregler: 60.
18. Klingenberg: Tromholts Foreviisninger. Inde hos Velle.
19. Badet i Bakken.
20. Fra M. Moe: Vor Skole og Folkesproget.
21. Fortsat Udkast.
22. Hos Belsheim.
23. Besøg af J. Velle.
24. Besøg af Daae. Aften hos Daae.
25. (Paaske). I Turnhallen: Tale af Sømandspræst Mortensen. Besøg af Aarflot. Vakkert Veir. Tidlig oppe og tidlig til Hvile.
26. Atter Kulde.
27. Regn og Kulde.
28. Faaet Diplomatarium 12 (1), betalt 6 Kr. Sneedrev og Slud.
29. Faaet Jahresbericht der germ. Philologie (1), bet. 8 Kr. Besøg af Skriver Nielsen. Skarp Kulde.
30. I Bibliotheket: Germania, 29. B. Snee og Slud. Maanedens sidste Dage meget kolde med skarp Luft. Helbred god, undtagen Hoste. 
 
Mai
1. Brev fra Syver Stennæs. Hos Unger med Kaltschmied's Ordbog.
2. Hos Aarflot. Ved Kikerten: 50. Vedvarende Kulde.
3. Optegn.
4. Lidt mildere.
5. Optegn. af Dipl.
6. Besøg af Belsheim. Eftersyn af Matthæus.
7. I Bibliotheket: Germania, 30. B.
8. Fra Unger: Grimm (IV, 1,2 og7).
9. Hos J. Velle.
10. Faaet Fritzners Ordbog (8): 1,50.
11. Hos Unger med Grimm. Faaet Vinjes Skrifter III.
12. Fremdeles kjøligt Veir. Klingenbergs Have.
14. I Bibliotheket: Höpfners [Zeitschrift], 15. Bind.
16. Hos Aarflot. Koldt Veir.
17. Besøg af Prof. Anderson (fra Amerika). Tørt og kjøligt; meget Folk ude.
18. Syttende-Mai-Sange: 25 Ø.
19. Besøg af Sauerwein og Ross.
20. Hos Ross med Sauerwein, Moe, Hagen, Mortensen, Havig, Juel og fl.
21. En Tordenbyge.
22. Brev til Syver Stennæs. Besøg af Belsheim. Mere vaarligt og vakkert.
23. Med A. Hovden ved Majorstuen. Første Hæggeblomster.
24. Besøg af Mat. Skar.
25. Besøg af Belsheim.
26. Besøg af Skar og Belsheim, begyndte Revision af 1. Korinthierbrev.
27. Med Skarog Belsheimfortsat.
28. Fortsat med Skarog Belsheim. Stærk Regn.
29. Vedholdt med Skar og Belsheim. Kvædabrot Braga &c. (af Gering): 1,60. Fra Bergen: Norske Digtere (1).
30. Seet Australnegrene i Victoriatheatret. Inde hos Aarflot.
31. Vedholdt med Skar og Belsheim. Inde hos Hansen. Maaneden længe kold; de sidste Dage varmt og vakkert. Meget grønt paa Jorden og stort Løv, Hæggeblomster m. m. 
 
Juni
1. Vedholdt med Skar og Belsheim. Talt med Ross.
2. I Bibliotheket: Noord en Zuid, 5. Bind. Atter Skar og Belsheim. Koldt Veir.
3. Helg. Læsning.
4. Atter Skar og Belsheim.
5. Med Skar og Belsheimbegyndt Revision paa Apostel-Gjerningarne. Varmt Veir.
6. Hos J. Velle. Besøg af 6 Søndmøringer. Brev fra Ludv. Trædal.
7. Atter Skar og Belsbeim.
8. Inde hos Mortensen. Atter Skar og Belsheim.
9. Faaet Forfatter-Lexikon 13. H. Vedholdt med Skar og Belsheim.
10. Vedholdt med Skar og Belsheim.
11. Vedholdt Revision med Skar og Belsheim. Varmt Veir.
12. Atter Skar og Belsheim. Et Par engelske Blade.
13. (Pintse). I Johannes Kirke: Fabritius. Med Aarflot til Birkelunden. Inde hos Hølaas (syg). Varmt og vakkert.
14. I Viken med A. Hovden. Samme vakre Veir.
15. E. Tegnér: Svensk Rättstavning: 1,50. Fra Bergen: Norske Digtere (2). Vedholdt med Skar og Belsheim. Regnveir.
16. Vedholdt med Skar og Belsheim. Klingenberg
17. Betalt Skatten for Aaret: 196,48. Skomager Hansen for nye Sko: 14 Kr. Bod paa Støvle: 1 Kr., paa Sko: 1,50. Vedholdt med Skar og Belsheim.
18. Vedholdt med Skar og Belsheim. Meget varmt.
19. Regn, Torden og stor Varme. Vedholdt Revision med Skar og Belsheim.
20. Hviledag.
21. I Bibliotheket med "Noord en Zuid". Atter Skar og Belsheim. Besøg af Vidsteen, siden Aarflot.
22. Faaet Homilia de Sacrilegiis. Vedholdt med Skar og Belsheim. Besøg af Aarflot. Leveret Kaggen.
23. Sluttet Revisionen med Skar og Belsheim. Atter i Logen til Afsked med Aarflot. Noget kjøligt Veir. Mange Brisinger.
24. Meget Regn.
25. Optegnelser af Miklosich's Ordbog sluttet.
27. Besøg af Belsheim. Kjøligt Veir.
28. Ikke ganske frisk. Tænkt paa en Reise. Optegn.
29. Besøg af O. Sommer. En Jakke: 18 Kr.
30. Hos Mortensen. Ny Haandkuffert: 11 Kr. En Lommeflaske: 40 Ø. KlingenbergsHave. Maanedens Veir deels meget varmt, deels meget kjøligt. Helbred god.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- H. E. Bergh: «Nye Folke-Eventyr», IV, Kra. 1886.
- J. Aars: «Retskrivnings-regler», Kra. 1885 (300).
- Sophus Tromholt (1851-96), dansk lærar, astronom.
- M. Moe: «Vor høiere skole og folkesproget» (280) i «Vor Ungdom», 1886.
- Andreas Mortensen (1849-1904), sjømannsprest, seinare spr.
- «17de Mai», songar, Kra. u. å. (1223).
- Hagen] uvisst kven, kanskje Even Hagen (f. 1848), frå Ringsaker, stud. 1876, sekretær i Kra. Arbeidersamfund 1884-85, skreiv i blada m.m., fór i 1889 til Amerika.
- «Kvæða-brot Braga», utg. H. Gering, Halle a. S. 1886 (176).
- N. Rolfsen: «Norske Digtere», Bg. 1886 (1244).
- Ludv. Trædal] må vera misskriving for Lasse Trædal (1857-1924), frå Lavik, lærar, 1884-88 styrar ved Alvheim Folkehøgskule, Rakkestad, seinare bonde i heimbygda, stm. Brevet frå han ligg ikkje i I. Aa.s papir (sjå dagbok, 5.9.1886).
- Laurentius B. F. Fabritius (1830-97), spr. i Oslo.
- Esaias Tegnér: «Svensk rättstavning», Upps. 1887 (306).
- C. P. Caspari: «Homilia de Sacrilegiis», Chra. 1886 (1082).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009