453 Nils Chr. Tønsberg, 25.5.1870

«Strenge Dagar maa koma paa,
men etter koma dei milde.
Den største Hugnad me stundom faa,
der minst me vona vilde.»
 
Christiania den 25de Mai 1870.
Ivar Aasen.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalbrevet ligg i UBO, ms. nr. 846, 8vo, bl. 27.
 
[Djupedal fann brevet etter at det meste av band II var ferdig trykt. Han har teke brevet med på side 404 i band II, saman med andre rettingar og tillegg. Der er brevet unummerert.]
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009