217 Jon Ivarson Aasen, 20.5.1858

                                                                                                    20de Mai 1858.  
Til Jon Aasen.
 
Takker meget for Brevet. Seer at han har hørt om Branden i Byen. Vel en stor Ulykke men drog dog ikke saa megen Nød efter sig. Aarsag dertil. Jeg var ikke der hvor det brændte, er flyttet til Theatergaden. Aarsag til, at man ofte maa flytte her. Var fornøieligt at høre om Ivar, da jeg kun havde hørt lidt, siden han var her med Fugleberg. Johannes Velle er kommen. Aarflot er her ogsaa nu og boer i den samme Gaard som jeg. Vi have havt en mærkelig Vinter med liden Kulde og næsten ingen Snee; derfor tidlig Vaar. Jeg lever vel, holder paa med samme Slags Arbeide som før, leier Værelse med Kost i Huset og lever eenlig ligesom før.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- I brev 25. april 1858 fortel J. Aa. ymist nytt heimanfrå.
 
 Branden] 14. april 1858 (jfr. Mbl. 15. april, nr. 103) som øydela 3 kvartal (mellom Østregt., Skippergt., Dronningensgt. og Prinsensgt.). Etter brannen vart det i Oslo skipa komm. vassverk, brannkorps m.m.
 
 Ivar Jonson Aasen, jfr. merknad til Br. nr. 160.
 
 Hans Fugleberg (18351905) frå Kvinnherad, kom 8 år gl. med foreldra til Søvika i Borgund, dreiv frå 1861 handel i Ålesund.
 
 Johannes Welle (182893) frå Ørsta, son til Anders W., lærareks. (Klæbu) 1855, lærar i Oslo.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008