182 Stambokvers til Benedicte Hundevadt, 16.4.1855

Hæder og Lykke og lystigt Mod
og alt hvad De maatte behage,
vorde Dem skjænket i Overflod
for alle kommende Dage.
 
Til M. H.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (før prenta i SS 1955, s. 155) omframt ein kopi i NFS Aasen, pk. 15,43.
 
Benedicte Hundevadt, var frå 1850 skodespelarinne ved Det norske Teater i Bergen, var gjest på Chra. norske Teater 185455 (der ho m.a. spela Gunnild i «Ervingen», jfr. SS 1955, s. 155), var frå 1860 skodespelarinne på Chra. Teater. B. H. var gift med språklærar Hans Krag, som var med i styret i Chra. norske Teater (jfr. merknad til Br. nr. 200).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008