135 Feilberg og Landmark, 30.11.1850

Til Boghandlerne Feilberg og Landmark.
 
Da jeg har seet af Aviserne, at det tredie Hefte af Langes Tidsskrift er udkommet, og jeg gjerne ønskede at have dette Hefte ved Haanden, giver jeg mig herved den Frihed at anmode om, at ifald der skulde være Anledning til at sende samme med Posten, De da vilde have den Godhed at oversende mig et Expl. adresseret til Voldens Postaabnerie paa Søndmør. Idet jeg agter fremdeles at vedblive som Abonnent paa Tidsskriftet, skulde jeg ogsaa ønske, at de næste Hefter indtil videre kunde blive mig tilsendte, saaledes at Betalingen kunde afdrages paa vort forrige Mellemværende.
 
Aasen i Voldens Præstegjeld den 30te Nov. 1850.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladd til Br. nr. 134). 
 
- Feilberg og Landmark] jfr. merknad til Br. nr. 102.
 
det tredie Hefte af Langes Tidsskrift] inneheld: «Om Norskhed i vor Tale og Skrift. (Af Adjunkt K. Knudsen)», prenta i LT 1850, 4. årg., s. 205273. Denne artikkelen er ei vidareføring av tankar som K. K. i 1844 hadde lagt fram i stykket: «Om Lydene, Lydtegnene og Retskrivningen i det norske Sprog», prenta i «Nor, Tidsskrift for Videnskab og Literatur», III bd., hf. 2, s. 39122.
 
Om Knud Knudsen sjå vidare merknader til Br. nr. 132 og  Br. nr. 139 (og I. Aa.s dom i Br. nr. 137), og merknader til Br. nr. 176, Br. nr. 200, Br. nr. 203 og Br. nr. 210.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008