121 Vitskapsselskapet, 16.10.1849

S. T. Her Adjunkt Müller
 
Det kgl. norske Videnskabs S elskabsKasserer.
 
At jeg har modtaget Deres Skrivelse af 6te d. M. med indlagte l00 d bliver herved tilstaaet.
Xnia den 16de October 1849.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, og avskrift (utan overskrift) i Kopibok under nr. 47 b. I brev frå kasserar H. H. Müller 6. okt. heiter det at direksjonen i brev 26. sept. har tilvist Aasens stipend for tida 1. sept. til 1. mars [skal vera 1. okt. til 31. mars]. M. bed om kvittering og melding om Aasens adresse.
 
Hans Henrik Müller (18171858), filologisk kandidat 1843, 1844 konst. adjunkt og frå 1853 overlærar i Trh., 1845 medlem i VS, 1850 assistent, og frå 1857 bibliotekar ved VS Bibliotek.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008