113 Vitskapsselskapet, 30.3.1849

At jeg ved Skrivelse fra Selskabets Casserer af 17de dennes har modtaget l00 d bliver herved tilstaaet.
Xnia den 30te Marts 1849.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok under nr. 47 b, s. 64, omframt serskild kladd.
 
Den 17. mars har kasserar Rasmus Balsløw i VS sendt Aasens stipend.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008