15 Tabellar

15.1 Utgivingar

15.1.1 Aviser på nynorsk, bokmål, samisk og kvensk 1860–
15.1.2 Nye aviser etter språk 1950–

 

15.2 Opplag

15.2.1 Opplag Norsk Barneblad 1887–
15.2.2 Opplag Syn og Segn 1894–

15.2.3 Opplag Dag og Tid 1970–

15.2.4 Opplag nynorskaviser 1976–

15.2.5 Opplag og sal nynorske teikneseriehefte 1988–

15.2.6 Tal og opplag nynorskaviser etter fylke 1996–2010

15.2.7 Tal og opplag nynorskaviser etter fylke 2014–

15.2.8 Aviser og opplag etter fylke og språk 1997

15.2.9 Dei største nynorskredigerte avisene 2000–2010

15.2.10 Dei største nynorskredigerte avisene 2014–

15.2.11 Opplag nynorskredigerte aviser etter fylke 2003

15.2.12 Opplag nynorskredigerte aviser etter fylke 2004

15.2.13 Aviser og opplag etter språk og fylke 2004

15.2.14 Aviser og opplag etter språk og fylke 2008

15.2.15 Opplag enkeltaviser etter fylke og språk 2008

15.2.16 Aviser og opplag etter språk og fylke 2010

15.2.17 Opplag enkeltaviser etter fylke og språk 2010

15.2.18 Aviser og opplag etter språk og fylke 2014

15.2.19 Opplag enkeltaviser etter fylke og språk 2014

 

15.3 Nynorsk og bokmål i aviser

15.3.1 Språkskifte i aviser 1890–2004
15.3.2 Nynorsk og bokmål i utvalde blad 1929–1931

15.3.3 Språk i utvalde aviser 1931

15.3.4 Nynorsk og bokmål i utvalde aviser 1950–2005

15.3.5 Nynorsk og bokmål i vestlandsaviser etter stofftype 1959

15.3.6 Nynorsk og bokmål i nokre bokmålsaviser 1977

15.3.7 Nynorskbrukarar blant lesarane av riksaviser 1977

15.3.8 Nynorsk i aviser 1978

15.3.9 Nynorsk og bokmål i aviser på Sunnmøre 1989–1990

15.3.10 Nynorsk og bokmål i Bergens Tidende 1991–

15.3.11 Nynorsk og bokmål i Sunnmørsposten etter emne og kjelde 1992

 

15.4 Nynorskpresse

15.4.1 Nynorske aviser etter første utgivingsår 1858–
15.4.2 Dag og Tid 1963–

15.4.3 Nynorsk Pressekontor 1972–

15.4.4 Abonnentar Dag og Tid og Syn og Segn etter fylke 2004–2012

15.4.5 Redaksjonelle nøkkeltal nynorskaviser 2010

 

15.5 Finansiering

15.5.1 Riksfondet for nynorsk presse 1964–
15.5.2 Aviser med støtte etter språk 2000–

15.5.3 Støtte til samiske aviser 2000–

15.5.4 Støtte til minoritetskulturelle publikasjonar 2000–2008

15.5.5 Støtte til periodiske publikasjonar etter språk 2000–2009

15.5.6 Støtte til vekepresse 2010–

15.5.7 Støtte til norskspråklege aviser etter fylke og språk 2000–2008

15.5.8 Støtte til aviser etter fylke og språk 2000

15.5.9 Støtte til aviser etter fylke og språk 2002

15.5.10 Støtte til aviser etter fylke og språk 2004

15.5.11 Støtte til aviser etter fylke og språk 2006

15.5.12 Støtte til aviser etter fylke og språk 2008

15.5.13 Støtte til norskspråklege aviser etter fylke og språk 2010–

15.5.14 Støtte til aviser etter fylke og språk 2010

15.5.15 Støtte til aviser etter fylke og språk 2012

15.5.16 Støtte til aviser etter fylke og språk 2014

 

15.6 Utdanning

15.6.1 Praktikantar Nynorsk avissenter 2013–

 

15.9 Historisk statistikk

15.9.1 Nynorske blad og aviser etter utgivingsår og fylke 1858–1938
15.9.2 Nynorske blad og aviser etter første utgivingsår 1858–1938

15.9.3 Nynorske blad og aviser etter tittel 1858–1938

15.9.4 Tingartal nynorske blad og aviser 1858–1900

15.9.5 Nynorske aviser og blad i Sogn og Fjordane etter utgivingsår 1891-1938

15.9.6 Abonnentar og opplag Den17de Mai 1894–1913

15.9.7 Stoff i Den 17de Mai 1894–1913

15.9.8 Redaksjonelt stoff og bidragsytarar i Den 17de Mai 1894–1913

15.9.9 Dei største bidragsytarane i Den 17de Mai 1894–1907

15.9.10 Aviser etter språk og fylke 1900

15.9.11 Nynorskredigerte aviser etter fylke 1900–2000

15.9.12 Aviser etter parti og språk 1900–1969

15.9.13 Aviser etter språk og fylke 1932

15.9.14 Vekebladopplag etter fylke 1949

15.9.15 Aviser etter organisasjon og språk 1977–1996

15.9.15 Største lokal- og regionavis i nynorskkommunane 1996

15.9.16 Største lokal-, region- og riksavis i nynorskkommunane 2004

15.9.18 Dei fem største avisene i Vestlands-fylka 2004

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur