12 Tabellar

12.1 Reklamespråk allment

12.1.1 Nynorsk og bokmål i annonsar i tre aviser i Sogn 1948–1980
12.1.2 Nynorsk og bokmål i annonsar i Firda 1972–2012

12.1.3 Publikum om at norsk bør brukast i reklame 2008

12.1.4 Publikum om at norsk bør brukast i reklame 2010

12.1.5 Bedriftsleiarar om at norsk bør brukast i reklame 2008

12.1.6 Bedriftsleiarar om at norsk bør brukast i reklame 2010

12.1.7 Språk i butikknamn på Voss og i Oslo 2009–2014

12.1.8 Språk i reklame i tv, vekeblad og magasin 2015

 

12.2 Engelsk i reklame

12.2.1 Publikum om engelsk som statusfaktor i reklame 2008
12.2.2 Publikum om engelsk som truverdefaktor i reklame 2008

12.2.3 Publikum om haldning til bruk av engelsk i reklame 2008

12.2.4 Publikum om haldning til bruk av engelsk i reklame 2010

12.2.5 Bedriftsleiarar om kor viktig engelsk er i reklame 2008

12.2.6 Bedriftsleiarar om kor viktig engelsk er i reklame 2010

12.2.7 Publikum om omfang av reklame på engelsk 2008

12.2.8 Publikum om omfang av reklame på engelsk 2010

12.2.9 Bedriftsleiarar om omfang av engelsk i reklame 2008

12.2.10 Bedriftsleiarar om omfang av engelsk i reklame 2010

12.2.11 Publikum om engelsk som påverknadsfaktor 2008

12.2.12 Publikum om engelsk som påverknadsfaktor 2010

12.2.13 Bedriftsleiarar om engelsk som påverknadsfaktor 2008

12.2.14 Bedriftsleiarar om engelsk som påverknadsfaktor 2010

12.2.15 Publikum om engelsk som faktor for auka sal 2008

12.2.16 Publikum om engelsk som faktor for auka sal 2010

12.2.17 Bedriftsleiarar om engelsk som faktor for auka sal 2008

12.2.18 Bedriftsleiarar om engelsk som faktor for auka sal 2010

 

12.3 Arbeids- og administrasjonsspråk

12.3.1 Bruk av engelsk som arbeidsspråk 2002
12.3.2 Bedriftsleiarar om engelsk i bedriftene 2003–2008

12.3.3 Bedriftsleiarar om andre viktige språk enn norsk og engelsk 2008

12.3.4 Bedriftsleiarar om engelsk som faktor for kontraktar 2008

12.3.5 Bedriftsleiarar om engelsk i møte med kundar 2008

12.3.6 Bedriftsleiarar om engelsk i brev og e-post til kundar 2008

12.3.7 Bedriftsleiarar om engelsk i brev og e-post til tilsette 2008

12.3.8 Bedriftsleiarar om engelsk i interne møte 2008

12.3.9 Bedriftsleiarar om engelsk i internkommunikasjon 2008

12.3.10 Bedriftsleiarar om engelsk i konsern 2008

12.3.11 Bedriftsleiarar om engelsk i styredokument 2008

12.3.12 Bedriftsleiarar om munnleg engelsk i styremøte 2008

12.3.13 Språkpraksis i den maritime klynga på Sunnmøre 2014

12.3.14 Administrasjonsspråk i den maritime klynga på Sunnmøre 2015

12.3.15 Avgjerd om administrasjonsspråk i den maritime klynga på Sunnmøre 2015

12.3.16 Faktorar som påverkar språkpraksis i den maritime klynga på Sunnmøre 2015

12.3.17 Interne drøftingar av språkpraksis i den maritime klynga på Sunnmøre 2015

 

12.9 Historisk statistikk

12.9.1 Lisensavgift frå lagsbruk til målrørsla 1913–2004
12.9.2 Nynorsk og bokmål i annonsar i Sogn Dagblad 1948–1980

12.9.3 Nynorsk og bokmål i annonsar i avisa Sogn og Fjordane 1948–1980

12.9.4 Nynorsk og bokmål i annonsar i Sogningen 1948–1980

12.9.5 Medlemer i samyrkjelag (Coop) etter fylke og språk 1977

12.9.6 Næringsverksemd i nynorskkommunane 1995

12.9.7 Næringsverksemd i nynorskkommunane 2004

12.9.8 Økonomiske ringverknader av Ivar Aasen-tunet 2000–2004

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur 

    Artikkellesar