6 Tabellar

6.1 Lokale folkerøystingar om opplæringsspråk

6.1.1 Folkerøystingar i utval om opplæringsspråk 1945–1964
6.1.2 Folkerøystingar om opplæringsspråk etter fylke og tiår 1965–

6.1.3 Folkerøystingar om opplæringsspråk per år 1965–

6.1.4 Folkerøystingar om opplæringsspråk etter år og krins 1965–

6.1.5 Folkerøystingar om opplæringsspråk etter fylke og år 1965–

6.1.6 Resultat av folkerøystingar om opplæringsspråk etter fylke 1965–

6.1.7 Kommunar med flest folkerøystingar om skulemål 1965–

6.1.8 Folkerøystingar om opplæringsspråk etter tenestemål i kommunane 1965–2002

 

6.2 Kommuneval og folkevalde

6.2.1 Folkevalde i nynorskkommunar 1995–
6.2.2 Partival etter språk og kommunalt tenestemål 1995–1999

6.2.3 Kommuneval etter kommunetype og parti 2007–

6.2.4 Største parti i nynorskkommunar 2007–2015

6.2.5 Kommunevalet 2007 i nynorskkommunane etter parti

6.2.6 Kommunevalet 2011 i nynorskkommunane etter parti

6.2.7 Medlemer kommunestyre og fylkesting etter parti i nynorskkommunar 2011–2015

6.2.8 Kommunevalet 2015 i nynorskkommunane etter parti

 

6.3 Stortingsval

6.3.1 Partipolitisk val etter språk 1965–
6.3.2 Nynorskbrukarar etter parti 1965–1981

6.3.3 Stortingsval etter språk 1965–1985

6.3.4 Nynorsk- og bokmålsbrukarar etter parti ved stortingsval 1985–2003

6.3.5 Nynorskbrukarar innanfor kvart parti 1985–2003

6.3.6 Partipolitisk val etter talemål 2012

 

6.9 Historisk statistikk

6.9.1 Folkerøystingar om språk i kyrkja etter fylke 1892–1954

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur