2 Tabellar

2.1 Vitalitet og sosial posisjon

2.1.1 Utbreiing av dei største europeiske språka 1801–
2.1.2 Språkbarometer for Europa 2015

2.1.3 Dei største språka i Europa 2012

2.1.4 Språk i Europa etter land og vitalitet 2009-2015

2.1.5 Språkleg dominans i Europa 2015

 

2.2 Formell posisjon

2.2.1 Offisielle språk i Europa 2009
2.2.2 Offisielle språk i Europarådet 1949–

2.2.3 Offisielle språk i EU 1958–

2.2.4 Ratifiserte regions- og minoritetsspråk i Europa etter språk 1993–

2.2.5 Lese- og skrivekunne i europeiske land 2007–

 

2.3 Norden

2.3.1 Nordisk råds litteraturpris etter språk 1962–
2.3.2 Skrift- og talespråk i Norden 2014
2.3.3 Vitalitet og sosial posisjon for språk i Norden 2015

 

2.4 Litteratur og kunst

2.4.1 Vinnarsongar i Eurovision Song Contest etter språk og tiår 1956–
2.4.2 Finalesongar i Eurovision Song Contest etter språk og tiår 1956–

2.4.3 Språk i finalesongar Eurovision Song Contest 1956–

2.4.4 Omsette bøker i Norden etter språk 1980–2009

2.4.5 Omsette bøker til nordiske språk 1980–2009

2.4.6 Omsette bøker frå nordiske språk 1980–2009

 

2.9 Historisk statistikk

2.9.1 Store europeiske språk etter land 1801–1883
2.9.2 Store europeiske språk etter utbreiing 1801–1890

2.9.3 Store europeiske språk etter verdsdelar 1801–1890

2.9.4 Skrift- og talespråk i Norden kring 1995

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur 

 

    Artikkellesar