Kva skjer

Her finn du informasjon om arrangement i Ivar Aasen-tunet og billettar.

 • Hoem-Edvard_foto-Linda-Engelberth.jpg

  Temautstilling: I Edvard Hoems tid (står til 14.6.)

  - Å skrive er for meg å stille eit sakn, å fylle ut ein mangel, å rette på ein feil. Dette skriv Edvard Hoem i ein nyskriven tekst for denne utstillinga. Hoem har ein svært brei og variert forfattarskap bak seg, og det er uråd å vise fram alt dette i ei utstilling. Tid er eit nøkkelomgrep i forfattarskapen til Hoem, og det viser att i utstillinga. Eine halvdelen handlar om levd tid, den andre om tider i bøkene hans. Hoem var festspeldiktar under Dei nynorske festspela 2005.

  -
 • anda_torgeir_992x627.jpg

  Ivar Aasen – plattform for nye forteljingar

  Korleis ein sponsor kan bruke ein samarbeidsavtale – og kva det fører til. Ope møte med tidlegare kommunikasjonsdirektør Torgeir Anda i Det norske oljeselskap (no Aker BP)

  Ivar Aasen-tunet,