3 Tabellar

3.1 Skriftkulturar

3.1.1 Nynorsk skriftkultur 1900–
3.1.2 Bruk av nynorsk i absolutte tal 1950–2010
3.1.3 Nynorsk språkbarometer 2000–
3.1.4 Omtalar av norsk språk i massemedium 2010–
3.1.5 Norsk språkbarometer 2015

 

3.2 Demografi og geografi

3.2.1 Folketal etter språk i kommunane 1933–
3.2.2 Nynorskelevar i grunnskulen og vidaregåande skule etter landsdel 1971–
3.2.3 Skriftspråk privat etter landsdel 2005
3.2.4 Innbyggjarar etter bakgrunn 2001–
3.2.5 Mogleg folketalsutvikling i kommunar etter tenestemål 2014–2040

 

3.3 Meiningar og val

3.3.1 Interesse for språkspørsmålet 1969–
3.3.2 Folkerøystingar om opplæringsspråk i skulen 1965–
3.3.3 Syn på vidare jamstilling melom bokmål og nynorsk 2012–2013

 

3.4 Individuell språkbruk

3.4.1 Bruk av nynorsk og bokmål skriftleg privat 1951–
3.4.2 Stortingsrepresentantar etter talemål 1913–
3.4.3 Verne- og sesjonspliktige etter språk 1947–
3.4.4 Språkskifte frå 1. klasse til sesjon 1930–

 

3.5 Utdanning og forsking

3.5.1 Nynorsk og bokmål i grunnskulen 1910–
3.5.2 Nynorskelevar frå grunnskule til vidaregåande skule 1910–
3.5.3 Samisk, finsk og kvensk i grunnskulen 2001–
3.5.4 Dei største minoritetsspråka i grunnskulen 2000–
3.5.5 Elevar i vidaregåande skule etter språk 2009–
3.5.6 Språk i hovud- og masteroppgåver 1971–

 

3.6 Offentleg forvaltning

3.6.1 Tenestemål i kommunar 1925–
3.6.2 Tenestemål i kommunar etter fylke 1965–
3.6.3 Tenestemål i fylkeskommunar 1979–
3.6.4 Stortingsdokument etter språk 1961–
3.6.5 Språk i vedtekne lover 1901–
3.6.6 Kommunar i det samiske forvaltningsområdet 1990–
3.6.7 Språkleg jamstilling i statsforvaltninga etter regjeringar 1997–

 

3.7 Næringsliv

3.7.1 Nynorsk og bokmål i annonsar i Sogn og Fjordane 1948–2012
3.7.2 Meiningar om norsk og engelsk i reklame 2008–2010
3.7.3 Språk i reklame i tv, blad og magasin 2015

 

3.8 Digitale medium

3.8.1 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 1997–
3.8.2 Bruk av Bokmålsordboka og Nynorskordboka på Internett 2000–
3.8.3 Nynorsk og bokmål i digitale oppslagsverk 2005–
3.8.4 Nynorsk og bokmål på statlege nettstader og NRK.no 2010–

 

3.9 Radio og fjernsyn

3.9.1 Nynorsk, dialekt og bokmål i NRK radio 1933–
3.9.2 Nynorsk, dialekt og bokmål i NRK tv 1959–
3.9.3 Norskspråklege program i tv 2009–
3.9.4 Samiske program i radio og tv 2009–

 

3.10 Presse

3.10.1 Aviser i drift etter språk 1860–
3.10.2 Opplag nynorsk rikspresse 1970–
3.10.3 Tal og opplag aviser etter språk 1997–
3.10.4 Støtte til aviser etter redaksjonsspråk 2000–
3.10.5 Støtte til aviser og bøker etter språk 2000–

 

3.11 Bøker

3.11.1 Utgitte bøker og småtrykk etter språk 1800–
3.11.2 Dei mest omsette norske forfattarane 1857–
3.11.3 Nye titlar og utgåver frå nynorskforlag 1868–
3.11.4 Vinnarar litteraturprisar etter språk 1934–
3.11.5 Brageprisen etter språk og sjanger 1992–
3.11.6 Bøker innkjøpte av Norsk kulturråd etter språk 1965–
3.11.7 Bøker og småtrykk etter emne og språk 1974–2014
3.11.8 Bøker i sal etter språk og sjanger 2015

 

3.12 Kyrkje og religion

3.12.1 Sal av Bibelen og Det nye testamente etter språk 1899–
3.12.2 Nynorsk og bokmål i Den norske Kyrkja 1900–
3.12.3 Nynorsk og bokmål i Den norske Kyrkja etter bispedøme 1996–

 

3.13 Kunst

3.13.1 Framsyningar frå nynorske sceneinstitusjonar 1913–
3.13.2 Framsyningar og gjester scenekunst 1988–
3.13.3 Premierar og publikum norske spelefilmar 1907–
3.13.4 Songar i norsk Melodi Grand Prix etter språk og tiår 1960–
3.13.5 Norsk musikk i radio 2004–

 

3.14 Språk- og kulturinstitusjonar

3.14.1 Medlemer i språkorganisasjonar 1868–
3.14.2 Nynorskindeksen 2000–
3.14.3 Museum etter forvaltningsspråk 2010–

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur