Avisa "Gula Tidend". Aure-samlinga i Ivar Aasen-tunet, Ørsta. Foto Anders Aanes

Konservator / førstekonservator

Har du hovudfag, mastergrad eller doktorgrad i journalistikk, medievitskap, historie eller litteratur? Vil du forske og formidle fag på heiltid? Nynorsk kultursentrum styrkjer det kulturfaglege arbeidet vårt og lyser ut ei ny stilling som forskar med formidlingsansvar. Arbeidsstad er Ivar Aasen-tunet i Ørsta, nært medie- og språkmiljøet ved Høgskulen i Volda. Vi ser etter ein […]

Opning av årets barnekunstutstilling

Kvart år sidan 2008 har Ivar Aasen-tunet arrangert barnekunstutstilling med utgangspunkt i ei nynorsk barnebok. Siste utstilling tok utgangspunkt i boka Zara og dei: Gorillahjerne til middag av forfattar Bjørn Sortland, med teikningar av Elisabeth Moseng. Tilsaman 304 born frå 22 ulike barnehagar bidrog til utstillinga med kunstverk inspirert av illustratøren sine monsteraktige, fantasirike figurar […]

Odd Nordstoga og Stein Versto. (Foto: Morten Andersen og Ånond Versto)

Festspeldiktarane i 2020

Odd Nordstoga og Stein Versto. (Foto: Morten Andersen og Ånond Versto) – Vi gleder oss til å vise fram to viktige norske diktarar. Versto og Nordstoga har to sterke litterære røyster, og begge desse skal få merksemd under Festspela 2020. I tillegg skal vi vise fram kor stor kunst det kan bli når to slike […]

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk