19 Tabellar

19.1 Medlemsorganisasjonar

19.1.1 Medlemstal for norskdomsorganisasjonane 1896–
19.1.2 Lokallag i Noregs Mållag etter fylke 1906–
19.1.3 Medlemer i Noregs Ungdomslag etter fylke 1921–2012
19.1.4 Medlemer i Noregs Mållag på Vestlandet 1954–
19.1.5 Landssamanslutninga av nynorskkommunar 1994–
19.1.6 Medlemer i Noregs Mållag etter fylkesmållag 1995–

 

19.2 Jubileum og markeringar

19.2.1 Nøkkeltal nasjonale kulturmarkeringar 1996–2013
19.2.2 Aktivitet i forfattar- og språkår etter fylke 1996–2013
19.2.3 Kjennskap til Språkåret 2013 i åra 2012 og 2013

 

19.3 Museum og festivalar

19.3.1 Dei nynorske festspela 1992–
19.3.2 Nynorsk kultursentrum 1993–
19.3.3 Museum med nynorsk administrasjonsspråk 2010–
19.3.4 Festivalar og sogespel med nynorsk administrasjonsspråk 2015

 

19.4 Drift

19.4.1 Nasjonale og regionale nynorskinstitusjonar i statsbudsjettet 2000–2006
19.4.2 Nasjonale og regionale nynorskinstitusjonar i statsbudsjettet 2007–2012
19.4.3 Nasjonale og regionale nynorskinstitusjonar i statsbudsjettet 2013–
19.4.4 Tilsette i nasjonale nynorskinstitusjonar 2003
19.4.5 Tilsette i nasjonale nynorskinstitusjonar 2015

 

19.9 Historisk statistikk

19.9.1 Indikatorar på oppslutning om nynorsk 1877–1887
19.9.2 Ivar Aasen-museet 1957–2000
19.9.3 Økonomiske ringverknader av Nynorsk kultursentrum 2000–2004
19.9.4 Kjennskap til Ivar Aasen-tunet 2012–2013

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur