13 Tabellar

13.1 Internett 

13.1.1 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 1997–2009
13.1.2 Dokument på nettstader med norsk tekst 1997
13.1.3 Dokument på nettstader med norsk tekst 1999
13.1.4 Dokument på nettstader med norsk tekst 2001
13.1.5 Dokument på nettstader med norsk tekst 2003
13.1.6 Nynorsk og bokmål i dokument på Internett 2004
13.1.7 Dokument på nettstader med norsk tekst 2004
13.1.8 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 2004–2009
13.1.9 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 2005
13.1.10 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 2009
13.1.11 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 2015

 

13.2 Oppslagsverk

13.2.1 Søk i Nynorskordboka og Bokmålsordboka 2000–
13.2.2 Artiklar på nynorsk og bokmål i Wikipedia 2001–
13.2.3 Allkunne.no 2009–

 

13.3 Andre allmenne nettstader

13.3.1 Nynorske nettaviser 1996–2008
13.3.2 Nynorskaviser på Internett  etter år og tittel 1996–2008
13.3.3 Språk på viktige publikumsretta nettstader 2005
13.3.4 Framtida.no 2010–
13.3.5 Nynorsk og bokmål på nrk.no 2010–

 

13.4 Offentleg forvaltning

13.4.1 Språk på nettstader i statleg regi 2005
13.4.2 Nynorsk på statlege nettstader og i sosiale medium 2005–
13.4.3 Språk på kommunale nettstader 2011

 

13.5 Næringsliv

13.5.1 Bedrifters bruk av engelsk på eigen nettstad 2008
13.5.2 Språk i digitale tenester frå bedrifter på Sunnmøre 2014

 

13.6 E-post, sms og sosiale medium

13.6.1 Språk i sms-ar frå elevar og lærarar 2003
13.6.2 Språk i sms-ar frå lærarar etter alder og bustad 2003
13.6.3 Ungdomsskule-elevars skriftspråk på Internett 2009
13.6.4 Skriftspråk i sosiale medium hos brukarar 10–39 år 2010–
13.6.5 Språk i sms og chat hos elevar ved vidaregåande skular i indre Agder 2012
13.6.6 Språk i sms og på Facebook hos ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland 2013
13.6.7 Språk på Facebook hos vidaregåande-elevar på Vestlandet 2014
13.6.8 Språk i oppdateringar på Facebook hos vidaregåande-elevar på Vestlandet 2014
13.6.9 Dialekt på Facebook hos vidaregåande-elevar på Vestlandet 2014
13.6.10 Vidaregåande-elevar på Vestlandet om årsaker til bruk av dialekt på Facebook 2014

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur