Styre

Styret i Nynorsk kultursentrum frå 25.2.2016

Oppnemnt av Kulturdepartementet
Lodve Solholm (leiar)
Hilde Barstad
Brit Bildøen
Sæbjørn Forberg

Oppnemnt av Rådet
Grete Riise (nestleiar)
Jon Østbø

Representant for tilsette
Stina Aasen Lødemel

Fast observatør
Øystein Vangsnes (rådsordførar)

Varamedlemmer
Hege Myklebust (1. vara for Kulturdepartementet)
Jens Helleland Ådnanes (2. vara for Kulturdepartementet)
Ellen C. Kvalsund (vara for Rådet)
Stein Arnold Hevrøy (vara for Lødemel)