Språk i Vestlandsregionen

Nynorsk kultursentrum bed dei tre fylkestinga vedta at staten skal bruke nynorsk overfor den nye regionen i samsvar med § 5 i mållova. Likeins bed vi fylkestinga vedta klare reglar for nynorsk som administrasjonsspråk i regionen, med klare språklege rettar for tilsette og innbyggjarar i samsvar med § 6 i mållova. Vi bed også om at fylkestinga inkluderer arbeid for klart språk i desse språkreglane.
Nedanfor grunngir vi tilrådingane, og vi legg ved framlegg til språkreglar saman med oppdaterte «Språkfakta om Vestlandsregionen».

doc_383.doc

Dei mange røystene

"Forprosjektrapport levert til Norge 2005, 15.9.2003.(31 sider, word-dokument)"

doc_382.pdf

Kulturpolitikk på nynorsk

Synspunkt til kulturmeldinga 2003 frå Nynorsk kultursentrum 15.11.2003(34 sider, pdf-fil)