Litteratur og annan informasjon om Marie Takvam

  Bøker og andre skrifter
  Vedlegg til Dag og Tid 24.9.1998
  Marie Takvam i klasserommet. Arbeidsoppgåver for skuleelevar laga av studentar ved Høgskulen i Volda 2003

  Artiklar og bokmeldingar
  Mona Fåberg Moldung: Marie Takvams feministiske vitalisme. Artikkel i Norsk litterær årbok 2005
  Cecilie N. Seiness: Marie Takvam. Med merke etter liv. Intervju i Seiness: Livsmot, Oslo 2001
  Jan Inge Sørbø: Marie Takvam: Mellom Bellmann og biografien. Essay i Sørbø: Frå gamle fjell til magma. Linjer i nynorsk lyrikk, Oslo 2004

  Marie Takvam 80 år 6.12.2006
  Eg vil møte deg. Marie Takvam 80 år. Jubileumsseminar på Høgskulen i Volda 27.10.2006.
  Marie Takvam 80 år. NRK Møre og Romsdal 6.12.2006
    
  Intervju
  NRK gjorde eit intervju med Marie Takvam under Dei Nynorske Festspela 2003, og ein kan også høyre henne lese eigne dikt.

  CD med tekster av Marie Takvam
  Duoen Kvann har tonesett dikt av Marie Takvam på CD-en "Eg vil møte deg.  Les intervju i Nationen 24.10.2006

  Litteratursøk
  BIBSYS: Bøker og andre skrifter om Marie Takvam
  Bibliografi over norsk litteraturforsking: Bøker og andre skrifter om Marie Takvam
  NORART: Artiklar om Marie Takvam