Museum som minnepolitiske aktørar

Museum som minnepolitiske aktørar

I regi av Litteraturnettverket for norske litterære museum leier Nynorsk kultursentrum forskings- og dokumentasjonsprosjektet «Museum som minnepolitiske aktørar».

 Gjennom dette prosjektet undersøkjer sju litterære museum korleis museum er minnepolitiske aktørar og kva dette har å seie for samfunnsrolla til musea. Prosjektet blir gjennomført med støtte frå Kulturrådet og endar i ei e-bok våren 2018. 

Minnepolitikk framside

Minnepolitikk prosjektavtale

Minnepolitikk bibliografi

Minnepolitikk rapport

Minnepolitikk søknad

Minnepolitikk program samlingar

Minnepolitikk prosjektomtalar