Opningstider og prisar
Lesestund på hemsenFoto: Kib og Morits

Opningstider og prisar

16. august–31. mai:

Måndag–fredag kl. 10–16
Søndag kl. 12–17
Laurdag stengt
Stengt i romjula


Langope torsdag 21. desember 10-20
Ekstra ope laurdag 23.desember 12-16

1. juni–15. august:

Måndag–fredag kl. 10–17
Laurdag og søndag kl. 12–17
Ope etter avtale utanom vanleg opningstid

Prisar:

Vaksen100
Barn (0 - 5 år) Fri
Barn (6 - 16 år)50
Student   50
Honnør 70
Familie (barn og inntil 2 vaksne)220
Gruppe (min. 15 personar, pr. pers)70
Skuleelev (klassebesøk) 20
Barnehagebarn Fri
 
Prisen inkluderer film, omvising og vitjing i utstillingane i Ivar Aasen-tunet.
(Lurivaromvisinga kostar kr 40 for born frå 2 år og oppover)
 
Lærarar/assistentar/barnehagepers. i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.
 
Vi opnar gjerne Ivar Aasen-tunet for grupper (min. 15 pers.) utanom opningstidene. Då kjem det eit tillegg i prisen på 25,- pr. person.