bie.jpg
Foto: Jørgen Schyberg

Forskingsdagane: Biene i nærleiken

Når:
Kvar:
Ivar Aasen-tunet og nærområdet
Vaksen
GRATIS

Ei vandring i området rundt Aasen-tunet. Ei oppdagingsferd for barn og vaksne i alle aldrar. Her skal vi ut og sjå kven som er på besøk i blomane rundt Aasen-tunet. Med på turen blir tre bieforskarar, Eirik Søvik frå Høgskulen i Volda, Anders Nielsen frå Universitet i Oslo, og Clint J. Perry frå Queen Mary University, London. Det blir høve til å stille alle tenkelege spørsmål og å lære mykje om levesettet til dei verdifulle insekta som pollinerer plantene rundt oss. Gratis