AnnaRFolkestad_530.jpg

Barnelitterært seminar på Nordfjordeid

Når:
Kvar:
Nordfjord hotell
Kjøp billettar

25. oktober er det Barnelitterært seminar på Nordfjord hotell. Seminaret er for barnehagelærarar, lærarar på 1. og 2. trinn, bibliotektilsette og andre vaksne som arbeider med barn i denne aldersgruppa. Dette er eit samarbeid mellom Ivar Aasen-tunet, Nynorsksenteret, Møre og Romsdal Fylkesbibliotek og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek.