Alfred-Fidjestoel1.jpg
Foto: Norsk kulturråd

Å skrive eit liv

Når:
Kvar:
Salen, Ivar Aasen-tunet
Vaksen
150
Kjøp billettar

Samtale med Vibeke Lauritsen, som har skrive 292 biografiar i Allkunne, og Alfred Fidjestøl, som lanserer biografi om apa Julius. Samtaleleiar er redaktør i Allkunne Per Magnus Finnanger Sandsmark. I samarbeid med nettleksikonet Allkunne